Under construction

Zakłady piłka nożna: najlepsze bookmakers
Italian   Holland   German   Swedish   English   Poland

Zakłady hippiczne

Wyścig sportowy jeźdźca i jego konia, którzy przebiegają pewien dystans i starają się przybiec pierwsi do mety. Jeździec może siedzieć na siodle założonym na grzbiecie konia lub na dwukołowym wózku zaprzężonym do konia, który go ciągnie biegnąc galopem lub kłusem.
Zawody mogą być biegowe lub zwinnościowe. W zawodach zwinnościowych jeździec razem ze swoim koniem musi wykonać w krótkim czasie i bez błędów prawidłowy przejazd, aby później uzyskać od jury ocenę punktową. Hipodrom jest miejscem, gdzie odbywają się zawody hippiczne. Ponieważ hippika jest sportem, w którym startuje wielu zawodników stała się ona z czasem źródłem zakładów.
Mamy więc dwie dyscypliny, które dotyczą hippiki, a są nimi: biegi płaskie (kłus i galopu) i biegi przez przeszkody lub płotki.

Poruszanie się konia kłusem jest tym normalnym biegiem gdzie kolejność stawiania kończyn jest równocześnie poprzeczna (tylna lewa z przednią prawą i tylna prawa z przednią lewą).
W tej dyscyplinie koń nie może używać szyi dla równoważenia i utrzymywania w równowadze zmian środka ciężkości jak ma to miejsce podczas szybkiego biegu galopem.
Kiedy mówi się o hippice to wiemy, że w jej skład wchodzą także zawody kłusaków, które odbywają się jako wyścigi po piaszczystym terenie o długości jednego kilometra gdzie koń ciągnie dwukołowy sulky (wózek z jednym siedzeniem na dwóch kołach) na którym siedzi jeździec nazywany precyzyjnie driver (dżokej). W tej dyscyplinie koń jest w stanie biec z prędkością od 10 km/h aż do 55 km/h. Biegi kłusaków odbywają się na torze o podłożu piaszczystym i długości 800 lub 1000 metrów. Rodzaj biegu, którym porusza się koń jest szczególny i nazywany kłusem natomiast dwukołowy pojazd o nazwie sulky na którym siedzi jeździec nazywany driverem. Jeżeli koń zmienia swój rodzaj biegu na galop zostaje natychmiast zdyskwalifikowany. Start biegu rozpoczyna się z wszystkimi uczestnikami ustawionymi w linii i start wykonuje maszyna, która jest umieszczona przed zawodnikami, do której w części tylnej jest zamocowana krata. Maszyna nabiera prędkości usuwając się z toru i daje znak do rozpoczęcia biegu. Zwycięzcą jest ten, który jako pierwszy pyskiem przekroczy linię mety.

Galop odbywa się na trzy tempa bardzo szybkie, kiedy koń przemieszcza najpierw nogi zadnie, później tułów i na końcu nogi przednie. W zależności od tego, którą nogę koń postawi jako ostatnią mówi się o galopie prawym lub galopie lewym. Koń w galopie dotyka podłoża po przekątnej podwójnie, więc nie jest to już bieg na trzy tempa, lecz staje się biegiem na cztery tempa.
Inna specjalnością na torze hippicznym jest galop gdzie dżokej dosiada swojego konia. Wyścigi odbywają się na torze trawiastym lub piaszczystym o długości, która zmienia się od 800 do 4000 metrów. Z reguły jeźdźcy są niscy (150-160 cm) a więc i bardzo mało ważą (52 kg). Wyścigi, które odbywają się w galopie są dwa rodzaje: konie w tym samym wieku i konie bez granicy wieku. W ramach tych wyścigów występują inne kategorie, które są tak podzielone: w biegach koni o tym samym ciężarze, gran premio, biegi długodystansowe,; konie o różnej wartości agonistycznej, z handicapem, z dodaniem ciężaru dla uzyskania tej samej wagi, aby zagwarantować wszystkim uczestnikom jednakowe szanse zwycięstwa. Koń, aby mógł startować w wyścigu na płaskim torze musi mieć przynajmniej 2 lata. Startujący są rozstawieni w linii w klatce startowej i wszyscy czekają na znak startu. Zwycięzcą jest ten, który jako pierwszy pyskiem przekroczy linię mety. Istnieją także inne rodzaje zawodów noszących nazwę jazdy z przeszkodami, gdzie uczestnicy muszą przeskakiwać płotki lub przeszkody ustawione na przejeździe, wygra ten który jest bardziej zwinny. Prędkość w tej dyscyplinie zmienia się od 20 do 70 km/ godz.(w gonitwach po płaskim terenie).
Wszystkie konie startujące są potomkami ogierów arabskich czystej krwi, które w XVII wieku zostały przywiezione do Anglii, a później zostały skrzyżowane z pięćdziesięcioma wybranymi klaczami rozpłodowymi natomiast w kłusie zostały skrzyżowane ogiery czystej krwi z klaczą do kłusa.

Zwycięskie: Możesz przewidywać konia, który przybiegnie pierwszy w kolejności. Zakład jest także wygrywający, jeżeli przybiegnie pierwszy inny koń, ale należący do tej samej stajni.
Należenie do tej samej stajni oznacza, że konie biorące udział w wyścigu należą do tego samego właściciela.
Ren rodzaj zakładów dotyczy stajni będącej właścicielem zwycięzcy, czyli: jeżeli są dwa konie , które biorą udział w tej samej gonitwie i należą do tej samej stajni to gdy wygra jeden z dwójki wówczas zakład uważa się za wygrywający niezależnie od obstawionego konia; w innych rodzajach zakładów dwa lub większa liczba koni należących do tej samej stajni muszą być wstawione do systemu obstawiania.
Należenie do odpowiednich stajni można zobaczyć podczas prezentacji biegu w kolumnie (RS), która przy wyścigach w galopie zobaczysz obok ciężaru i w wyścigach kłusem zobaczysz to przy dystansie.

  • Zajmujący miejsca:
Możesz przewidywać kolejność 4 lub więcej koni we wszystkich biegach, w których biorą one udział i wygrywasz w następujących wypadkach: Zajmujący miejsca w pierwszej 2: koń może przybiec albo 1° (pierwszy) lub 2° (drugi) w biegu, w którym bierze udział od 4 do 7 koni. Zajmujący miejsca w pierwszej 3: koń może przybiec albo 1° (pierwszy) lub 2° (drugi) albo 3° (trzeci) w biegu, w którym bierze udział 8 lub więcej koni. Zasada przynależności do stajni w tego rodzaju zakładach nie jest brana pod uwagę.
  • Typowanie na dwa miejsca:
Może być typowanie w kolejności i bez zachowania kolejności. Możesz przewidywać kolejność we wszystkich biegach, w których biorą udział 4 lub więcej koni i możesz obstawiać dwa konie i wygrywasz w następujących wypadkach:
Typowanie dwójki w kolejności: konie mogą przybiec albo 1° (pierwszy) i 2° (drugi) we właściwej kolejności w biegu, w którym bierze udział 4 lub 5 koni zgłoszonych do biegu.
Przynależność do stajni w tym przypadku jest ważna, w związku z czym możesz typować dwa konie należące do tej samej stajni i wygrywasz gdy obydwa konie przybiegają na pierwszych dwóch miejscach, chociaż nie w kolejności.
Typowanie dwójki nie w kolejności: konie mogą przybiec 1° (pierwszy) i 2° (drugi) i nie ma potrzeby wykazywania konia, który przybiegnie pierwszy oraz który przybiegnie drugi w biegu, w którym bierze udział 5 lub więcej koni zgłoszonych do biegu.
Zasada przynależności do stajni w tego rodzaju zakładach nie jest brana pod uwagę.

Możesz mówić o “biegu”, jeżeli startują w wyścigu nie mniej niż dwa konie, które są podane w oficjalnym programie wyścigów jako „biegnące” i które należą do różnych stajni.
Z art.18 Bis Regulaminu zakładów w wyścigach konnych: „…ilość koni podanych jako biegnące, które biorą udział w biegu jest taka, jaką spółka deklaruje w odpowiednim komunikacie… i które nie zostały wycofane z biegu do godziny dziewiątej trzydzieści w dniu przewidzianym do odbycia biegu. Żaden zakład dotyczący biegów nie będzie mógł być zaakceptowany przed ogłoszeniem przez UNRE niniejszego komunikatu."
Możesz obstawiać dwójkę przy mechanizmie stosowanym przy systemach zakładów, w których grający obstawia więcej zakładów przeciwstawnych pomiędzy sobą (to znaczy 2 lub więcej różnych dwójek gdzie wygrywająca jest maksymalnie tylko jedna).
Przykład: możesz obstawiać dwójkę ½-3-4-5 i wygrasz, jeżeli koń 1 przybiegnie pierwszy (1°) i drugi (2°) jeden z koni, które wybrałeś to znaczy albo 2 albo 3 albo 4 albo 5.

  • Trójka (w kolejności, VX, A2, P1, P2, NX, T3)

Możesz przewidywać wynik biegu w systemie “TRÓJKI”, w którym konie przybiegają na trzech pierwszych miejscach w kolejności.

Typowanie trójki w kolejności: Możesz przewidywać wynik biegu w systemie “TRÓJKI”, w którym pierwsze trzy konie muszą przybiec, w jednym biegu, jako pierwsze w obstawionej kolejności.

VX lub: możesz przewidywać 1 lub więcej koni na pierwszym (1°) miejscu i 2 lub więcej koni na drugim (2°) i trzecim (3°) miejscu.
Przykład: możesz wybrać konia numer 3 jako zwycięzcę i 4-7-9 jako drugie i trzecie miejsce. Zakład jest wygrany, jeżeli koń numer 3 przybiegnie pierwszy i na drugim i trzecim miejscu jeden z wybranych koni, czyli 4 lub 7 albo 9.
A2 lub z dwójką: możesz przewidywać na pierwsze (I°) i drugie (II°) miejsce dwa lub więcej koni w dwójce z jednym lub większą ilością koni, które muszą przybiec na trzecim (III°) miejscu.
Przykład: możesz przewidywać że konie numer 1 i numer 2 przybiegną na pierwszym i na drugim miejscu i na trzecim miejscu jeden lub więcej z wybranych koni, czyli jeden z 4-6-7-8.
Zakład jest wygrany, jeżeli konie numer 1 lub numer 2 przybiegną na pierwszym lub na drugim miejscu i na trzecim miejscu jeden z wybranych koni spośród numerów 4-6-7-8.

P1 lub z ustawieniem: możesz przewidywać 2 lub więcej wybranych koni, które mogą przybiec na pierwszym lub na drugim albo na trzecim miejscu.
Przykład: możesz przewidywać 5/1-2-6-7 koń numer 5 ustawiony, który może przybiec na pierwszym, drugim lub na trzecim miejscu i dwa inne miejsca muszą zostać zajęte przez konie o numerach 1,2,6 lub 7.

P2 lub z dwoma ustawionymi: możesz przewidywać dwa lub więcej ustawionych koni z jednym lub większą ilością koni, które uzupełniają kolejność przybiegnięcia na pierwszym, drugim i trzecim miejscu. Tym razem są dwa konie stałe.
Przykład: możesz przewidywać 5-2/1-3-4 to znaczy pierwsze i drugie miejsce musi być zajęte bez różnicy przez konie numer 5 lub numer 2 natomiast trzecie miejsce musi być zajęte przez konie numer 1,3 lub 4.

NX lub na zmianę: możesz przewidywać trzy lub więcej wybranych koni, które bez różnicy mogą przybiec na pierwszym lub na drugim albo na trzecim miejscu. Zakład jest najprostszy i bez ograniczeń.

T3: możesz przewidywać jednego lub więcej koni na pierwsze miejsce, jednego lub więcej koni na drugie miejsce i jednego lub więcej koni na trzecie miejsce, tak więc możemy mówić, że jest to prawdziwy system.
Przykład: możesz przewidywać 7-4-6/1-2-3/5-9-8, konie numer 7, 4 lub 6 muszą przybiec na pierwszym miejscu, konie numer 1, 2 lub 3 muszą przybiec na drugim miejscu i konie numer 5,9 lub 8 muszą przybiec na trzecim miejscu.

Zasada przynależności do stajni w zakładach T3 jest ważna z wyjątkiem rozwinięcia kombinacji wygrywających.

Bet365
Bet365
bonus
100€
Bet at Home
Bet at Home
bonus
100€
Expekt
Expekt
bonus
50€
Betway
Betway
bonus
50€
Betsson
Betsson
bonus
20€